Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks kehtivad teatud esemete ja ainetega reisimisele piirangud – alt leiate nimekirja tavap?rastest esemetest ja nende pakendamisjuhised.

Mida v?ib lennule kaasa v?tta?

Kui teie lend v?ljub Euroopa Liidus asuvast lennujaamast, saate lennuki pardale lubatud esemete kohta lugeda Finsecpro veebisaidilt.

Alkohol

? V?ib transportida k?sipagasina; kehtivad m?ned piirangud

? V?ib transportida registreeritud pagasina

! Maksimaalne lubatud kogus reisija kohta on 5 liitrit avamata originaalpudelis

? Enam kui 70% alkoholisisaldusega alkohoolsete jookide transport on keelatud

Lumelaviini p??stekomplekt

? V?ib transportida k?si- ja registreeritud pagasina

! Pürotehniline p??stikumehhanism v?ib sisaldada 1.4S-liiki l?hkeainet kuni 200 mg

! Peab olema pakitud nii, et mehhanismi ei saaks kogemata aktiveerida


Vajalik on Finnairi eelnev n?usolek

Akud

? V?ib transportida k?sipagasina; kehtivad mitmed piirangud.

? Ei tohi transportida registreeritud pagasina

Liitiumakusid peetakse ohtlikuks kaubaks ja nende transportimisele kehtivad piirangud. Neid v?ib salongi kaasa v?tta piiratud koguses ja ainult isiklikuks otstarbeks.

V?imaluse korral palume liitiumakuga kaasaskantavad elektroonikaseadmed pakkida k?sipagasisse. Kaasaskantavaid elektroonikaseadmeid registreeritud pagasina transportides tuleb pidada silmas j?rgmist:

seade peab olema korralikult v?lja lülitatud ja tahtmatu sisselülitumise vastu kaitstud;

seade peab olema sobiva pakendiga kahjustuste eest kaitstud v?i olema pakendatud tugevasse sobiva pehmendusega (nt riideesemetega) ümbriskotti;

seade peab olema pakendatud tuleohtlikest materjalidest (nt parfüümidest v?i aerosoolidest) eraldi.

Liitiumakudele kehtivad piirangud

? Liitiummetallakud sisaldavad kuni 2 grammi liitiumit (nt kaamerad) ning kuni 100-vatt-tunniseid liitiumioonakusid (nt mobiiltelefonid ja sülearvutid) v?ib transportida registreeritud pagasi ja k?sipagasina (soovitatavalt k?sipagasina), kui aku on kaasaskantavasse seadmesse paigaldatud.

? Varuliitiummetallakusid, mis sisaldavad kuni 2 grammi liitiumi, ja kuni 100-vatt-tunniseid liitiumioonakusid v?ib transportida k?sipagasina.

!  Seadmesse paigaldatud enam kui 100 vatt-tunnine, aga v?hem kui 160 vatt-tunnine liitiumioonaku (nt videokaamerad ja kaasaskantavad meditsiiniseadmed) ja/v?i kuni 2 varuakut: vajalik eelnev n?usolek Finnairilt 

? Liitiummetallakud, mis sisaldavad üle 2 grammi liitiumi ja üle 160-vatt-tunnised liitiumioonakud (nt suured akupangad ja autoakud) on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka k?sipagasis.

? Müügist eemaldatud v?i kahjustatud akud, mille tootmisprotsess ei ole olnud kvaliteetne, on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka k?sipagasis.

! Kui reisite nutiseadme kotiga, tuleb liitiumaku eemaldada, et kotti saaks registreeritud pagasina transportida. Kui akut eemaldada ei saa, ei tohi kotti registreeritud pagasina transportida.

! Varuakude transportimisel tuleb aku elektriühendused kaitsta metalli v?i teiste akudega kokkupuute eest, kuna see v?ib tekitada akus lühise. K?ige parem on hoida akut originaalpakendis. Kui originaalpakendit ei saa kasutada, katke elektriühendused kleepribaga. Aku ühendusklemmide isoleerimiseks piisab ka sellest, kui panete akud eraldi kilekotti.

Lisateave

Matkapriimused ja kütusemahutid

? Ei tohi transportida k?sipagasina

? V?ib transportida registreeritud pagasina

! Matkapriimuse kütusepaak ja/v?i kütusemahuti ei tohi sisaldada vedelkütust

? Nii tühjad kui ka t?is gaasimahutid on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka k?sipagasis.

Vajalik on Finnairi eelnev n?usolek

Elektroonilised sigaretid

? V?ib transportida k?sipagasina

? Ei tohi transportida registreeritud pagasina

? Elektroonilist sigaretti ei ole lubatud lennu ajal kasutada ega laadida

Juukselakk

? Ei tohi transportida k?sipagasina

? V?ib transportida registreeritud pagasina

! ühe pudeli maksimaalne suurus on 0,5 kg v?i 0,5 l

! Lubatud aerosooltoodete kogus ühe reisija kohta on 2 kg v?i 2 l (sealhulgas parfüümid, l?hnaveed, alkoholi sisaldavad ravimid jne)

! Sisu v?ljavoolamise takistamiseks peab pudel olema korgiga kinni

H?ljuklauad ja muud tasakaalus?idukid + elektrirattad

? V?ikeseid liitiumioonaku toitega s?idukeid (nt AirWheel, Solowheel, h?ljuklauad ja v?ikesed tasakaaluliikurid) ning elektrirattaid on keelatud transportida nii registreeritud pagasis kui ka k?sipagasis, isegi juhul kui nende aku on lahti ühendatud v?i eemaldatud

Vedelikud

? V?ib transportida k?sipagasina; kehtivad mitmed piirangud.

? V?ib transportida registreeritud pagasina

Saate k?sipagasina kaasa v?tta

! Vedelikke, mille maksimaalne kogus on 100 ml ning mis on pakitud eraldi l?bipaistvasse taassuletavasse 1-liitrisesse plastkotti

! Ravimeid, imikupiima ja imikutoitu kogu reisiks tarvis. Teilt v?idakse küsida t?endavat dokumenti

! Maksuvabad tooted kinnises turvakotis. Toode ja ostut?ekk tuleb asetada ostu sooritamise hetkel antavasse turvakotti.

Vedelikud tuleb lennujaama turvakontrollis l?bivalgustamiseks esitada muust k?sipagasist eraldi.

Tikud ja tulemasinad

? Lubatud ainult juhul, kui neid kantakse reisija küljes, mitte k?sipagasis ega registreeritud pagasis

! Lubatud on ainult üks v?ike tikutoos v?i üks tulemasin

? T?is v?i tühi tulemasina vedelik ja t?itekomplekt on keelatud nii registreeritud pagasis kui ka k?sipagasis.

Ravimid

? V?ib transportida k?si- ja registreeritud pagasina

! Kui peate lennu ajal v?i lennujaamas ravimeid tarvitama, pakkige ravim k?sipagasisse

! Pakkige ravimid eraldi kotti ja hoidke neid soovitavalt originaalpakendis

! V?tke kaasa ka retsept ja arsti sertifikaat, eriti juhul kui teie haigusest tulenevalt tuleb ravimit süstida.

Iset?ituv p??stevest

? V?ib transportida k?si- ja registreeritud pagasina

! Lubatud on max kaks v?ikest ballooni p??stevesti küljes ja max kaks lisaballooni

Vajalik on Finnairi eelnev n?usolek

Ohtlikud kaubad

Teatud esemeid peetakse ohtlikeks ja neid ei lubata turvakaalutlustel k?sipagasina lennuki pardale v?tta ning m?nda eset ei lubata lennukisse isegi registreeritud pagasina.

J?rgmised esemed on k?sipagasis keelatud.

 • Relvad, tulirelvad ja muud süüteainet sisaldavad seadmed;
 • terava otsaga esemed v?i t??riistad, mis v?iksid lennukis viibijate heaolu ohtu seada;
 • seadmed, mis on disainitud spetsiaalselt vigastamiseks v?i liikumisv?imetuks tegemiseks;
 • t??riistad, mis v?ivad p?hjustada t?siseid kehavigastusi v?i lennuki turvalisust ohustada;
 • t?mbi otsaga seadmed, millega l??mise tagaj?rjeks on t?sised vigastused.

J?rgmised esemed on nii k?si- kui ka registreeritud pagasis keelatud:

l?hkeained ja süüteained ja -seadeldised, mida v?idakse kasutada t?siste vigastuste p?hjustamiseks v?i lennuki turvalisuse ohustamiseks, sh:

 • laskemoon;
 • sütikud;
 • detonaatorid ja kaitsmed;
 • miinid, granaadid ja muud plahvatusohtlikud s?jatehnika vahendid;
 • ilutulestik ja muu pürotehnika;
 • suitsu tekitavad kanistrid v?i padrunid;
 • dünamiit, püssirohi ja plastilised l?hkeained.

See teave kehtib k?ikidele Finnairi korraldatud lendudele – kui teie reis h?lmab teise lennufirma korraldatud lendu, tutvuge vastava lennufirma pagasieeskirjadega.

Navigeerisite leheküljele: Piirangutega esemetega reisimine