Reisidokumendid

Reisiks valmistumisel on oluline veenduda, et teil oleks olemas k?ik vajalikud reisidokumendid ja et need oleksid ajakohased. Teil palutakse tuvastada oma isikut reisi ajal erinevates punktides. N?utud reisidokumendid s?ltuvad teie rahvusest, sihtkohast ja transiitriikidest.

Mida meeles pidada

 • Lugege, milliseid reisidokumente teil s?ltuvalt oma rahvusest sihtkohta reisides vaja l?heb.
 • Lisaks saate lugeda, milliste n?uetega peate arvestama, kui reisite ühest riigist teise. N?iteks, kui teie reisiplaan h?lmab rohkem kui ühte Schengeni riiki.
 • P??rame teie t?helepanu sellele, et paljud riigid n?uavad, et teie pass kehtiks 3–6 kuud p?rast reisi l?ppu.
 • Pange t?hele, et siht- v?i transiitriiki reisimiseks v?ib vajalik olla ka viisa.
 • Kontrollige, kas teil on sihtriiki sisenemiseks vaja spetsiaalseid terviset?endeid.
 • Varuge oma reisidokumentide taotlemiseks v?i uuendamiseks piisavalt aega.
 • Veenduge, et teie ees- ja perekonnanimi oleks lennupiletil, passis ja püsikliendikaartidel identselt kirjutatud.
 • V?tke reisile kaasa e-pileti kviitungi koopia, mis on eriti oluline kontinentidevahelistel lendudel. Kui ostsite oma pileti otse Finnairilt, saate tellida e-pileti kviitungi selle veebivormi kaudu. Muudel juhtudel v?tke ühendust pileti v?ljastanud lennufirma v?i reisikonsultandiga.
 • Teavet passi-, viisa- ja tervisen?uete kohta lugege Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni reisikeskuse (IATA Travel Centre) veebisaidilt.

Finnairi lendudel aktsepteeritavad reisidokumendid

Soome ja Skandinaavia kodanikud

Lennud Soomes ja teistes P?hjamaades

 • V?hemalt 16-aastastel reisijatel tuleb esitada pass, pildiga isikutunnistus, pildiga sotsiaalkindlustuskaart (Kela kaart) v?i juhiluba.
 • Alla 16-aastastelt koos vanematega reisivatelt lastelt isikutunnistust ei n?uta.
 • Alla 16-aastased reisijad, kes reisivad üksinda v?i kaaslastega, kes ei ole nende vanemad, peavad esitama oma passi, pildiga isikutunnistuse v?i pildiga sotsiaalkindlustuskaardi (Kela kaart v?i muu ametlik isikutunnistus).
 • Alla 12-aastastelt üksinda reisivatelt lastelt, kellel on kaasas n?uetele vastavalt t?idetud üksinda reisiva lapse vorm, oma isikutunnistust ei n?uta. Samas peavad neid lennukile saatvad ja lennukist vastu v?tvad isikud t?endama oma isikut kehtiva isikutunnistustega (nt ametlik isikutunnistus v?i pass).


Lennud Schengeni alas, ELi riikides ja ?veitsis

 • Teil on vaja passi v?i muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.


Lennud v?ljapoole Euroopa Liitu

 • Vajate passi ja vajadusel ka kehtivat viisat v?i elamisluba.
 • Kui reisite USA-sse, Kanadasse v?i Austraaliasse, siis lugege meie lisajuhiseid.
Taotlege veebis passi v?i isikutunnistust

Teised EL-i riigid ja ?veitsi kodanikud

Lennud Soomes, Schengeni alas v?i ELi riikides

 • Teil on vaja passi v?i muud pildiga isikutunnistust, mis vastaks ELi standarditele ja lubaks rahvusvahelist reisimist.


Lennud v?ljapoole Euroopa Liitu

 • Teil on vaja passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba v?i muud reisidokumenti, mis lubaks reisida teatud riiki v?i l?bi selle riigi.
 • Kui reisite USA-sse, Kanadasse v?i Austraaliasse, siis lugege meie lisajuhiseid.

V?ljapool Euroopa Liitu asuvate riikide kodanikud

 • Vajate kehtivat passi ja vajadusel ka kehtivat viisat, elamisluba v?i muud reisidokumenti, mis lubaks teil siseneda esimesse Schengeni riiki ja seej?rel ka mis tahes teise Schengeni riiki.
  • N?iteks, kui reisite l?bi Soome Taani, peavad teie reisidokumendid lubama siseneda nii Soome kui ka Taani.
 • Lugege Soomes aktsepteeritavate reisidokumentide ja viisan?uete kohta
 • Soome ja Schengeni riiki reisides peab teie pass kehtima v?hemalt kolm kuud p?rast planeeritavat riigis viibimist.
 • Kui reisite USA-sse, Kanadasse v?i Austraaliasse, siis lugege meie lisajuhiseid.

Kas reisite l?bi rohkem kui ühe Schengeni riigi?

Kas reisite Schengeni riiki v?i l?bi selle? Kui teie reisiplaan h?lmab rohkem kui üht Schengeni riigi, siis sisenete Schengeni alasse. T?iendavad juhised on lisatud allapoole.


Reisimine Schengeni riiki l?bi teise Schengeni riigi

Kui reisite Schengeni riiki l?bi teise Schengeni riigi, peate vastama nii selle riigi viisan?uetele, mille kaudu Schengeni alasse sisenete, kui ka sihtkohariigi omadele. Kuigi m?lemad riigid on Schengeni liikmeriigid, ei pruugi nende n?uded ega tunnustatud dokumendid samad olla.

 • N?iteks, kui reisite Shanghaist Frankfurti l?bi Helsingi, peavad teie reisidokumendid vastama nii Soome kui ka Saksamaa n?uetele.

Reisimine l?bi ühe Schengeni riigi

Kui reisite l?bi ühe Schengeni riigi ja teie sihtkoht asub v?ljapool Schengeni ala, siis ei sisene te Schengeni alasse ja teil ei ole viisat vaja.

 • N?iteks, kui reisite Moskvast New Yorki l?bi Helsingi, peavad teie reisidokumendid vastama USA n?uetele.


Reisimine l?bi rohkem kui ühe Schengeni riigi

Kui reisite l?bi rohkem kui ühe Schengeni riigi ja teie sihtkoht asub v?ljapool Schengeni ala, siis peate siiski sisenema Schengeni alasse ja selleks on teil vaja viisat.

 • N?iteks, kui reisite New Delhist Montreali l?bi Helsingi ja Pariisi, peavad teie reisidokumendid vastama nii Schengeni ala (Soome n?uetele) kui ka Kanada n?uetele.

Additional requirements for minors

In some countries, travel consent from parents or guardians is required for minors travelling alone or in the company of only one parent or guardian. The consent may be required either when leaving or entering the country.

To find out whether the authorisation of minors will be required on a particular journey, please contact the local authorities of the country you are departing from as well as the embassy of your destination country.

Volituse n?idis
Navigeerisite leheküljele: Reisidokumendid